Latviešu gadskārtā Ziemassvētki ieņem ievērojamu vietu. Sendienās latvieši Ziemassvētkus svinējuši trīs, četras dienas. Šorīt pl.6:48 bija Saulgriežu punkts, no kura Saule sāk savu ceļu kalnup. Salīdzinot ar divām iepriekšējām dienām, kad dienas garums bija 6 stundas un 42 minūtes, šī diena būs jau par 2 minūtēm garāka – 6 stundas un 44 minūtes. Visām tradīcijām ir kāds pamats.

Gada tumšāko laiku latvieši gaišāku padarīja ar jautrām izdarībām, dziesmām un maskošanos. Tā ir liela gudrība, jo mēs zinām, ka drūmas domas un gaušanās par tumsu un aukstumu, labākajā gadījumā neko nemainīs, bet sliktākajā gadījumā negatīvi ietekmēs pašsajūtu un veselību. Lustīgākās izdarības saistītas ar maskām. Dažādos novados to dēvē dažādi - budēļos, ķekatās, kaļadās un čigānos iešana. Šodien arī LR2 Ziemassvētku dziesmu kalendārā ierakstīta dziesma „Ķekatas”. Ķekatnieki ne tikai radīja jautrību un izdancošanos, bet arī nesa svētību visā apkārtnē. Ja jūsmājās ķekatnieki vēl nav bijuši, tad ielaidiet tos šobrīd kopā ar Vecpilsētas dziedātājiem.