11. decembrī LR2 Ziemassvētku dziesmu kalendārā ir ierakstīta visā pasaulē pazīstama dziesma „Katru gad’ no jauna”. Tā ir vācu Ziemassvētku dziesma, kuras vārdus 1837. gadā uzrakstīja Johans Vilhelms Hejs. Viņš bija privātskolotājs, studēja teoloģiju, slavens kļuva kā fabulists, nebija sveša arī dzejošana, par ko liecina gan mūsu šīs dienas gaviļniece – „Katru gad’ no jauna”, gan arī citas dziesmas ar viņa vārdiem.

Nav īstas vienprātības par mūzikas autoru. Visbiežāk minēts vācu komponists un mūzikas pedagogs Filips Fridrihs Silčers. Viņa dziesmu pūrs tiešām ir bagātīgs. Otrs komponists, kas pieminēts vairākos avotos, ir Johans Kristiāns Henrihs Rinks. Viņš raksturots kā romantiķis un izcils ērģeļmūzikas komponists.

Latviski šo korāli tulkojis Hans Kristels Glēzers. Nav pieejama plaša informācija par šo cilvēku. Viens gan ir skaidrs – viņš ir bijos ļoti cieši saistīts ar Latvijas Evanģēliski Luterisko baznīcu.  Hana Glēzera vārds vairākkārt parādās baznīcas  dziesmu grāmatā, jo „Katru gad’ no jauna” nav vienīgā dziesma, kuru viņš tulkojis no vācu valodas.