Šodien Latvijas Radio2 Ziemassvētku dziesmu kalendārā ierakstīta dziesma „Jūs, bērniņi, nāciet”. Tā ir visā pasaulē zināma vācu Ziemassvētku dziesma. Vārdus sarakstīja katoļu priesteris, rakstnieks un dzejnieks Kristofs fon Šmids. Sākotnēji tapa dzejolis „Bērni pie silītes”, kam bija astoņi panti. Šis dzejolis dzīvoja savu vientuļnieka dzīvi, līdz 1818. gadā Kristofs fon Šmids to iekļāva savu dzejoļu krājumā, bet 1837. gadā līdz ar citiem dzejoļiem satika Franča Ksavera Lufta mūziku. Tomēr populāra dziesma tapa ar vācu komponista un mūziķa Johana Abrahama Šulca mūziku. Dziesmu „Jūs, bērniņi, nāciet” latviskojis skolotājs, dzejnieks, tulks un rakstvedis Jānis Ruģēns. Dzimis un mūžu nodzīvojis Valmieras apriņķī. Daudz tulkojis no vācu valodas, bet savos darbos aktīvi paudis latviešu tautas atmodas idejas. Piemēram, „Kad atnāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz? Kad aizies tumsība kā tvaiki, kas ļaužu acis cieti sedz?”. Jā! Tas ir Jāņa Ruģēna dzejolis. Bet šobrīd viņa atdzejojums dziesmā „Jūs, bērniņi, nāciet”. Zigfrīds Muktupāvels un koris "Kamēr".