„Es skaistu rozīt’ zinu” ir viena no populārākām Ziemassvētku dziesmām visā pasaulē. Šī melodija skan katros Ziemassvētkos gan dievnamos, gan publiskos pasākumos, gan mājās pie koši izrotātas svētku eglītes. Ziemassvētku korālis dzimis Vācijā. Nav precīzi zināms datums, bet senākās liecības atrastas Ķelnē, kur 1599. gadā iespiestas šīs dziesmas notis un teksts.

Latvijas teritorijā klausītājus ar skaisto, līgano Ziemassvētku melodiju iepazīstināja brāļu draudzes jeb hernhūtieši. „Es skaistu rozīt’ zinu” latviski atdzejojis Jaunpiebalgas mācītājs Kārlis Ludvigs Kēlbrants, kas interesanti, dedzīgs hernhūtiešu kustības kritizētājs.

Mūsdienās „skaistā rozīte” skan dažādos aranžējumos un  izpildījumos.