Dzejoli „Circenīša Ziemassvētki” Aspazija sarakstīja laika periodā no 1900. līdz 1904. gadam. Katrā ziņā šis dzejolis iekļauts 1904. gadā izdotajā dzejoļu krājumā "Dvēseles krēsla". Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā ir saglabājies pirmizdevums - vēl vecajā drukā „Dvēseles krēsla. Aspazijas dzejas.” Šī krājuma tapšanas laiks ir smags periods Aspazijas dzīvē, jo Rainis atradās izsūtījumā, bija arī citas likstas un raizes.

Dzejoļa „Circenīša ziemassvētki” izkārtojums, noskaņa liecina par to, ka tā ir mierinoša šūpuļdziesma, bet tajā pašā laikā arī dziļi emocionāla dzeja. Mūziku „Circenīša ziemassvētkiem” pēc apmēram 80 gadiem - 1980. gadā sarakstīja Raimonds Pauls, padarīdams šo stāstu vēl emocionālāku. Esmu pārliecināta, ka daudziem no mūsu klausītājiem asaras sariesās acīs, skatoties filmu „Ilgais ceļš kāpās”, kur Lilitas Ozoliņas atveidotā Marta dzied savam dēliņam šūpuļdziesmu. Šīs filmas sakarā arī radās jautājums vai Ziemassvētki un Ziemas svētki (rakstot vārdus atsevišķi) ir divas dažādas lietas. Kā jau mēs zinām, Padomju Latvijā Ziemassvētkus nesvinēja arī circenīši, bet Ziemas svētki varēja būt arī kas nesaistīts ar Jēzus Bērniņa piedzimšanu. Pelnīto vietu „Circenīša ziemassvētki” ieguva brīvajā Latvijā un šodien tā ir viena no populārākajām Ziemassvētku dziesmām.