„Uz tautas mākslas dziļajām saknēm sākuši augt dzīvības pārpilni zari un atzarojumi. Izveidojusies monolīta tautas mākslinieciskās pašdarbības kultūra, kuru vērts apbrīnot, kuras stiprums un grandiozitāte rosinās nākamās paaudzes latviešu padomju kora mākslas tālākajiem sasniegumiem,” rakstīja muzikologs un komponists Oļģerts Grāvītis, pagājušā gadsimta 60. gados pētīdams dziesmu svētku tradīcijas, kur nu par galveno bija kļuvis saturs. To XIV dziesmu un V deju svētkos papildināja arī paša Grāvīša jaundarbs „Ir viena zeme” ar Bruno Saulīša dzeju, dziesma sieviešu korim „Zvejnieku laiva” ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kā arī tautasdziesmas Maza biju, bet jau gudra apdare.

Raidījumu cikls top sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Attēls no žurnāla "Zvaigzne".