Padomju kultūras politikas pamatā, kā zināms, bija ideja par mākslu, kas būtu „nacionāla pēc formas, toties sociālistiska pēc satura”, līdz ar to tautas tērpi dziesmu svētkos palika savā vietā, toties jo plaši izvērtās internacionālisma tendence. Nu svētkos bija jādzied bulgāru tautasdziesmas un krievu autoru dzimteni slavinoši skaņdarbi, tāpat līdz ar XII dziesmu svētkiem deju priekšnesumi tika ieviesti arī lielajos kora koncertos, pret ko vecākās paaudzes diriģenti bija ļoti noraidoši, toties publikai un arī koristiem dejas patika.

 

Raidījumu cikls top sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Attēls no žurnāla "Zvaigzne": Darba rezerves soļo gar Latvijas radio ēku.