Gobi tuksnes, Dziedošās kāpas, Liesmojošas klintis, Mongolijas galvaspilsētas Ulanbatoras īpatnības, Čingishāna kults un Preževaļska zirgi. S`tasta gids Edgars Kuzmans.