Elīna Līce ir ne tikai divu puiku mamma, bet arī dzejniece un dziesminiece un tieši Mātes dienas raidījumā tiek pirmatskaņotas trīs viņas jaunākās dziesmas, kuru ierakstā Leona Sējāna studijā ir piedalījies arī ģitārists Andris Apīnis, Aleksandrs Šlujevs ar blūmīzeri, perkusionists Kristaps Krolls un Reinis Sējāns ar slotiņām.

Par katru dziesmu Elīnai ir savs stāsts - tā vārdojamā dziesma "Man bernīnis prātīnā" sāka veidoties pirms otrā dēla Jēkaba pieteikšanās:

Es stāvēju virtuvē un man galvā pēkšņi ieskanējās melodija un motīvs...

Es iedomājos - kā ir būt sievietei, kura ļoti ilgojas pēc bērniņa?

Pagāja neliels laiciņš un es sāku gaidīt Jēkabu - un pēc viņa piedzimšanas pie manis atnāca dziesmas pēdējie vārdi. Tātad ar dziesmu var piesaukt dzīves notikumus!

Savukārt dziesma "Guli, mans bērniņ" tapusi vēl pirms bērnu nākšanas pasaulē, Elīnai viegli hipijiskā noskaņā iztēlojoties bērniņa aizmigšanu, bet trešā dziesma "Kur paliek" liek nebūšanām pārvērsties prom aizlidojošā taurenī.

Jautāta par dziesmu atnākšanu, Elīna atzīst, ka dziesmu tapšanas un izdziedāšanas process nav viegls:

Dziesma atnāk kā ceļš un ir jāuztausta pareizie soļi - Tu nevari iet šķērsām un šmaukties, jo tad tā dziesma nebūs īsta!

Es nespēju arī dziedāt to, kas manī nerezonē - ja dziesma uzrunā mani, tā uzrunās arī klausītāju!

Tomēr visgrūtāk ir atrast laiku radošumam:

Radošajam laiks ir jāizplēš! Dažkārt radošās lietas es pat daru aiz pārguruma robežas, jo tas ir stāsts par aicinājumu - ja Tu esi sajutis, ka tas ir patiesasis aicinājums, tad tā ir pat tāda kā atbildība visa devēja priekšā!

Par iedvesmas avotiem Elīnai kalpo grāmatas, jūra, īslaicīga izraušanās no ikdienas, ticības dzīve, kā arī tas, ko dziesminiece nosauc par "pirmajām mīlestībām" - tās lietas vai sajūtas, kas ir uzrunājušas bērnībā vai jaunībā.

Raidījumā izskan Elīnas Līces dziesmas "Man bernīnis prātīnā", "Guli, mans bērniņ" un "Kur paliek".