Zibens, pērkons, lielgraudu krusa, tornado un citi postījumi - saruna kopā ar Lauru Krūmiņu no Latvijas vides  ģeoloģijas un meteoroloģijas centra.

Savukārt Kristaps Didže skaidro situāciju un nākotnes plānus un stāsta, ka Tērvetes dabas parkā notiek seku likvidēšana pēc vētras, lauzti un gāzti koki ir 3000-4000 tūkstoši.