Dabas atjaunošana kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Ingu Hoņavko, kura divus gadus vadīja Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projektu.
Vai dabu ir iespējams atjaunot? Ventas straujteces, skaisto aleju un dabisko pļavu atjaunošana.