Par Ziemassvētku eglītēm, sajūtām un pārgājienu uz mežu stāsta radījuma vadītāji! Telefona saruna ar Latvijas mednieku savienības vadītāju Jāni Baumani par to kā palīdzēt meža zvēriem ziemā.