Sēlijā tuvākajos gados taps jauns militārais poligons. Lieli mežu masīvi un privāto zemju īpašumi tiek atsavināti. Par dzimtas īpašumu, patriotismu un mežsaimniecību saruna ar Ģirtu Abizāru.