Raidījuma viesi, Šēferu ģimene (Anna, Elīza, Līva Sofija, Stella Grēta un Turaids) no Bernātiem, stāsta par atpūtas laivas būvēšanu. Šī ideja viņiem nākusi no tālās Meksikas - laiva "Bartinera" Nīcas novada tautas tērpa krāsās! Šēferi dalās arī pieredzē par laivošanu Bārtas upē un pastāstīja ar ko lieliskas ir mazās Latvijas upes.

Skatieties arī video pielikumā: