• Strauss no olas līdz pieaugušam lielākajam putnam pasaulē.
  • Gaļas kazas un to īpatnības.

Par to saruna ar strausu fermas īpašnieku Pēteri Gobzemi.