Šodien raidījumā viesojās mikoloģe Ivita Daniēla no Latvijas dabas muzeja, kura iepazīstināja ar indīgām un ēdamām sēnēm, pastāstīja par sēņu gatavošanas paradumiem un ikgadējo sēņu izstādi Latvijas dabas muzejā, kur katrs var atnest sēnes un saņemt profesionāļu skaidrojumu.
Sazvanījāmies ar akcijas "Pasaules talka" organizatori Vitu Jaunzemu. Pasaule vāc atkritumus, mēs stādam koku!