Latvijas pilis un muižas var droši uzskatīt gan par kultūrvēsturisku mantojumu un neatņemamu Latvijas dabas ainavas sastāvdaļu, jo to būvēšanai saimnieki izvēlējās ainaviski skaistas vietas. Studijā ciemos Zentenes pils jaunie saimnieki - Jānis Dubinskis un Lāsma Caune. Telefonintervijā zvanījām un iztaujājām piļu un muižu asociācijas prezidentu Robertu Grinbergu.