Latvijas jūras piekrastē atrastas gliemeņu čaulas, kas ir invazīvā suga, un ,iespējams, šeit nonākušas ar kuģu balasta ūdeņiem no Meksikas piekrastes. Studijā viešņa no Latvijas hidroekoloģijas institūta - Solvita Strāķe.