• Raidījumā saruna ar cilvēku kurš sakopis Dzelzupīti - Gati Štrausu.
  • Irbes upes baseina sākums - avotiem bagātā upe, kura ietek Stendes upē.
  • Ko var izdarīt viens cilvēks lai atjaunotu upes straujteci?