• Kā klimata izmaiņas ietekmē Latvijas mežus un koku šķirnes? Par to stāsta raidījuma viesis Roberts Matisons no zinātniskās pētniecības institūta "Silava".
  • Par mikroliegumiem un dabas aizsardzības problēmām - Arnis Muižnieks no Latvijas mežu īpašnieku biedrības.