Raidījumā sarunājāmies ar Tomes zivjaudzētavas vadītāju Ivaru Putviķi par zivi nr.1 Latvijā - lasi, par Daugavas lašu populāciju no a-z.

Vaisles materiāla ievākšana, ikru inkubācija un mazo lasēnu atgriešana Daugavas grīvā. Kāpēc Latvijā jāēd Norvēģu lasis, kur palicis mūsējais? Par to visu uzzināsiet noklausoties audio pielikumu.