• Izmaiņas medību likumā stājas spēkā! Ko sagaidīt?
  • Medību ieroču apkope pirms medību sezonas sākuma un mednieku iesaiste valsts aizsardzībā, sadarbība par palīdzību Ukrainai. Par to raidījumā saruna ar Latvijas mednieku savienības cilvēku  - Jāni Zandbergu.