Ezers - Latvijas skaistās ainavas veidotājs. Ko mēs zinām par ezeru izcelsmi un dzīves ciklu? Kāda Gaiziņkalnam saistība ar ezeru? Cik bīstama ir ezeru aizaugšana? Par to raidījumā stāsta LU profesors un dabas pētnieks Normunds Stivriņš.