16. novembra raidījumā par Baltijas jūras lasi, nārsta upēm, lašu monitoringu/skaitīšanu ar jaunākajām metodēm. Meklējam atbildi uz jautājumu - cik lašu iet uz nārstu Salacas upē? Sarunā piedalās BIOR pētnieki - Didzis Ustups un Jānis Bajinskis. Klausieties audio pielikumā!