Apaļais jūras grundulis - interesanta zivs kas veiksmīgi un strauji iedzīvojas Baltijjas jūrā. Tuvāko gadu laikā jūra tiks pētīta iezīmējot 8000 zivis ar speciālu atzīmi. Par to saruna ar saruna ar BIOR pētnieku Ivaru Putni.