Daudzi cilvēki musdienās runā par pārpuli vai depresiju, un ikviens ir dzirdējis par to, ka vajadzētu dzīvot vairāk saskaņā ar dabu. Par to, kā mēs varam pielāgoties dabai un tās laikam  radījumā stāsta folkloras kopas "Grodi" dibinātājs Andris Kapusts, kurš ikdienā vadās pēc principa, ka ir ļoti svarīgi cilvēkam saprast, kurā vietā mēs, kā dzīva radība, atrodamies pēc dabā iekārtotā laika jēdziena. Ja jau mēness spēj veidot paisumus un bēgumus okeānos un jūrās, kā tas ietekmē mūs?