Kopā ar pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem - llzi Plīkšu un Mārtiņu Muižnieku, raidījumā skaidrojam situāciju par Āfrikas cūku mēri valstī un medījumu pirmapstrādi.