Latviešu tautas pasaku "Vecīša cimdiņš" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbiniece Nora Micpapa;

Fonda "Nāc līdzās!" dalībnieki - Kristiāna Rubīna, Kristiāna Bērziņa, Katerīna Kravale, Mārtiņš Duks, Kaspars Grigāns, Roberts Reingolds.