Latviešu tautas pasaku "Kā putns ieveda cilvēku citā pasaulē" ierunāja:

Fonda "Nāc līdzās!" dalībnieki - Katerīna Kravale un Dāvis Andersons.