Imanta Ziedoņa pasaku "Ķeburkājis ar "Ķ"" ierunāja:

Latvijas Radio2 direktors Armins Ronis;

Fonda "Nāc līdzās!" vadītāja Sarma Freiberga.