Annas Sakses pasaku "Zaķa kāposti" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbinieks Aivars Štrāls (DJ Aivis).