Annas Sakses pasaku "Vijolīte" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbinieki - Sandra Glāzupa un Roberts Ošiņš.