Annas Sakses pasaku "Tītenis" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbinieki - Līna Rudzone un Aleksandrs Šaicānovs.