Annas Sakses pasaku "Pienenīte" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbinieki - Vita Prikule un Roberts Buivids.