Annas Sakses pasaku "Jasmīns" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbiniece Ivonna Markelova.