Uz šī "NeFormāta" viesa izgatavotajiem sintezatoriem astoņdesmito gadu sākumā muzicēja Jānis Lūsēns, Juris Kulakovs, Zigmars Liepiņš, LĪVI un ELPA, viņa projektētie ruporskaļruņi savulaik priecēja kapelas ORNAMENTS koncertu apmeklētajus, savukārt mūsdienās viņš ir pievērsies mikrofonu projektēšanai un apgūst klavierspēli, lai gan viņa sacerētajās dziesmās balss pavadījumu pagaidām nodrošina vien ģitāras - arī, protams, ar paša projektētiem skaņas noņēmējiem, pašam par sevi raidījuma ievadā pieticīgi sakot:

es esmu Felikss Staņevičs, mazliet muzikants-pašdarbnieks un radioelektronikas inženieris.

Sarunu ar Feliksu par pirmo sintezatoru izgatavošanu, latviešu valodas apguves pabeigšanu piecdesmit gados, poļu kultūras saknēm, karu un padomju migrantiem, kā arī nākotnes plāniem mūzikā un elektronikā klausieties ierakstā, ieskatam dažas raidījuma viesa atziņas:

tolaik mans mūzikas avots bija Varšavas radio, viņu 600metrīgās garo viļnu antenas signālu Latvijā varēja diezgan labi dzirdēt - viņiem bija daudz franču repertuāra, no turienes varbūt arī nāk tās dziesmas - balādes, ko es tagad dziedu, tur jūtama liela ietekme no franču un poļu mūzikas...

pieķeršanās Polijas kultūrai man palīdzēja pārdzīvot padomju laiku - es tajā smēlos informāciju un nebiju tik ļoti "dzelzs priekškara" nožogots!

Grāmatnīcā "Globuss" padomju laikā varēja arī grāmatas poļu valodā nopirkt un tur bija Staņislava Lema grāmatas - tik ironisks, tik fantastisks rakstnieks! Pirmo grāmatu lasīju ar baigām mokām, otro jau vieglāk un trešo lasīju, it kā poļu valodu būtu mācījies skolā!

poļu valoda man ir dzimtā, tomēr tajā runāju vien līdz septiņu gadu vecumam (...) tā kārtīgi latviešu valodu es apguvu, kad man bija piecdesmit!

Kad vārdu krājums latviešu valodā bija pietiekami liels, es izdomāju, ka es pats varu rakstīt dziesmu tekstus - no manas burtnīcas vien trešā daļa ir tulkojumi no poļu dzejniekiem, pārējo es pats esmu sarakstījis...

pēdējā laikā dziesmās ļoti daudz ieklausos tekstā!

Protams, arī instrumentācija un pareizs skanējums ir ļoti no svara, jo man ir tendence skanējumu sadalīt pa segmentiem un novērtēt katru no tiem atsevišķi...

"NeFormātā" izskan Feliksa Staņeviča izpildītā "Krogus muzikanta dziesma", "Dzersim" ar poļu dzejnieka Jaceka Staņislava Buras dzeju, "Pēc kara dzimušiem" un instrumentālais skaņdarbs "Vasaras lietus".