Iepriekšējā naktī esam pulksteni pagriezuši vienu stundu atpakaļ, tā pārceļoties uz ziemas laiku. Par ziemas tuvošanos liecina arī arvien kailāki koki un rindas pie riepu darbnīcām, tāpēc šis ir pēdējais brīdis, kad "NeFormātā" paklausīties Latvijas dziesminieku skaņdarbus rudens noskaņās.

"NeFormātā" izskan Austras Pumpures "Veltījums Šarlam Bodlēram", Valda Atāla "Kad koki aizlido", Ievas Akurateres "Tik rūgti", Māra Repša "Ņem šo lakatu", Raimondas Vazdikas izpildītā "Vēl neraudi" un Dināra Gulbja "Vienam būt".