1. Šaļti - BEZ PVN, Diona Liepiņa

2. Rīts, rīts, rīts, rīts, rīts, rīts - LAIKA SUNS, Kristīne Pāžē

3. Mēs atkal tiksimies - GALAKTIKA

4. Miera iela - Elizabete Gaile

5. Nepārstāj sapņot - Artis Šimpermanis

6. Tikai savā iztēlē - Patrisha

7. Kā apmaldījies suns - Mārtiņš Kanters

8. Par savu zemi saukt - Miks Galvanovskis

9. Hei, mazā 2023 - A-EIROPA

10. Pienāks rīts - ROCK’N’BERRIES, Katrīne Lukins