1. Tu iekriti manī - INSTRUMENTI

2. Tuvu - YŪT

3. Stūrē kuģi krastā - Kaspars Markševics

4. Zāļu vakarā - KAIMIŅI

5. Laimīgs - Denijs Grieze

6. Noticēt sev - Emilija

7. Mūsu limuzīns - LABVĒLĪGAIS TIPS

8. Nomodā - Chris Noah

9. 100 gramu Līgo prieku - CRAZY DOLLS

10. Varbūt - Kārlis Būmeisters