Pagājušās nedēļas spēlētāko dziesmu topa 1. vietā Saldās sejas, Ducele un Edvarda Strazdiņa kopdarbs.
Sarakstā arī jaunums no Igo un Katrīnas Dimantas.