Tieši Piejūras novads vienīgie visā Latvijā paspēja klātienē nodot folkloras kopu programmu. Bijām cītīgi sagatavojušies, skatē ieguvām I pakāpi. Iestājās pandēmija un klātienē satikāmies vairs tikai 2021. gada jūlijā aiz mūzikas klases loga, skolotājas pagalmā un jūras krastā. Līdz tam mācījāmies pacietību un pielāgoties situācijai – individuāli strādājām Zoom, iespēju robežās pildījām uzdevumus mājās un filmējām rezultātu. Lielā pauze un atšķirtība nav mazinājusi aktīvo jauniešu mīlestību pret mūziku, vēlmi dziedāt un turpināt iesākto.

Iepazināmies ar  Zvejniekciema vidusskolas  folkloras kopu un tās  vadītāju Antru Deniškāni.