Gulbenes novada vidusskolā jau daudzus gadus pa vakariem grīdu rībina deju kolektīvs ,,Rūsiņš”. Kolektīvā ir jaunieši, kas dejo jau no 1. klases, un ir tādi, kas pievienojušies gadu gaitā, bet visi kļuvuši par savējiem, jo mīlestība pret deju ir neviltota. Jaunieši spēj apvienot mūzikas, mākslas un sporta skolu, lai vienotos dejas solī.  ,,Rūsiņam” piestāv gan jestras raksturdejas, gan cēlas un svinīgas dejas. Daudziem kolektīva dejotājiem šie ir jau trešie Dziesmu un deju svētki, jo vēl kā ,,Spārēni” mēs piedalījāmies arī pieaugušo svētkos ,,Māras zeme” 2018.gadā. Esam ļoti priecīgi, ka atkal varam apvienoties dejas burvībā.

Raidījuma laikā iepazināmies ar Gulbenes novada vidusskolas jauniešu deju kolektīvu "Rūsiņš" un tā vadītāju Daigu Tipāni.