Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Mūsu uzvārdi ir viena sasistoša vēstures daļa. Padomju laikos uzvārda dēļ varēja noklūt arī Sibīrijā. Kāds vecs vīrs savulaik tika arestēts iedzimtās stostīšanās dēļ. Viņš marksista Pļehanova uzvārdu publiskā sarīhojumā esot izrunājis - pļe, pļe, Pļehanovs un apcietināts par kaitniecību. Pirmskara gados Daugavpils cietoksnī dienējuši divi, kuriem bijuši uzvārdi Bitte un Danke, kas vācu valodā nozīmē "lūdzu" un "paldies". Reti, bet sastopami latviešiem bija uzvārdi, kas nozīmē radniecību - piemēram, Māsēns un Brālēns. Par to Dzintras stāsts. Bet Ināra par dzīvnieku un putnu uzvārdiem un pārparatumiem saistībā ar tiem."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!