Novembrī Latvijas Radio 2 raidījumā "Ceļojums" - folkloristes Janīnas Kursītes veidots segments "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu.
J.Kursīte ir daudz ceļojusi gan Latvijā, gan ārpus tās. Raidījumā viņa atklās savu sastapto cilvēku – ārstu, laucinieku un ne tikai – piedzīvojumiem, negadījumiem un dzīves anekdotēm, ko laika gaitā fiksējusi audio ierakstos.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Latvieši ir visur, kā teica Otto Ozols. Šoreiz stāsts par Daunorišķi - 17. gadsimtā dibināto latviešu koloniju Jonišķu rajonā - Lietuvā, kas latviski dēvēta par Dundurmuižu. Jonišķu apkaimē vēl dzīvo senos laikos turp aizdevušos latviešu pēcteči. Lietuvā pēc kara bija daudz mežabrāļu, kas vēlējās atkarot valstisko neatkarību. 1943. gadā dzimušās latvietes Emmas stāsts ir par tēva māsu Zentu un viņas vīru Kārli, kuri septiņus gadus slēpās Emmas vecāku mājas bēniņos un legalizējās tikai 1956. gadā. Mājas otrajā pusē bija kolhoza kanktoris, apkārt čumēja un mudžēja čekisti un miliči. Annai kā bērnam bija jāprot "turēt muti", lai nejauši neizpaustu ģimenes noslēpumu."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!