Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.

Kursīte: "Saka jau, ka mīļam bērnam daudz vārdu. Tā arī stiprajai dzirai, kas tautā saukta gan par dzimtenīti, šmakovku, pašteķi, ļergu, ļurļaku, rudzīti, arī kandžu. Rakstnieks Līgotņu Jēkabs 1936. gadā veltīja garu dzejoli saviem draugiem latgaliešiem, izrunādamies gan par kalnu birzēm un lubu jumtiem, gan par svēto Māru un gaišām skolām, bet beigās uzsaukdams - liesim kandžas tvertnes grāvjos, ceļa malā; iekvēlosim sirdis, apskaidrosim prātu."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!