Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.

Kursīte: "Dziesmā ir spēks - par ko jau dainās un pasajās teikts.

Ko dziedam divi vien,

Neiet šā, neiet tā;

Dzied lielā pulciņā,

Tad derēti piederēja.

Vai kādā pasakā teikts:

"Kur tu tik vareni dziedi? Tīri sirds sāk kūsāt!"

Protams, skauģim sirds drīzāk sapelēs, nekā sāks kūsāt, bet cilvēkiem, kas ir atvērti, grib palīdzēt cits citam arī šajos grūtajos Covid laikos, sirds kūsā no ekspedīcijās dzirdētiem stāstiņiem, ar kuriem bija tas prieks iepazīstināt klausītājus, gan arī no tā sauktajām "galda dziesmām". Cilvēkam vajag nopietnas un dziļi saturiskas dziesmas, bet nevar dzīvot tikai ar nopietnību vien. Galda dziesmas, ziņģes - neliela daļa no kurām izskanēja mūsu "Ceļojuma stāstu" rubrikā, ir vēl maz apzināta un nepietiekoši novērtēta joma no kuras, manuprāt, mums nav jākaunas! Tā vai citādi, bet vārds "dziesma" varētu būt saistīts ar nozīmi "tapt gaišam", "radīt gaismu". Lai šajā tumšajā laikā dziesmā uzspīd jums iekšējā gaisma un top gaišāks prāts."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!