Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Nemirstīgais Veidenbaums reiz rakstīja - mosties, mosties jel, svabadais gars! Vairākkārt, īpaši ārzemju jaunieši, man ir jautājuši - kā pateikt to, ka vairākkārt mostas. Tas ir tā, ka mostas, aizmieg un atkal mostas... Kāds no viņiem uzrakstīja kādu mīļu, bet ne īpaši pareizu teikumu - forši, dziļi vēlreiz pagulēju pēc tam, kad pēdējo reizi nakts vidū mostījos un biju ļoti nomodā. Stāsts šoreiz nav par trimdas mostīšanos, bet par viena pārliekuši iedzēruša vīra mostīšanu, jeb modināšanu."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!