Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Par pēdējo pagrīdnieku tiek uzskatīts Jānis Pīnups, kas 50 gadus slēpās Preiļu novada Pelēčos un no slēptuves iznāca tikai 1995. gadā. Savulaik satiku šo vīru. No ilgās uzturēšanās tumsā viņam bija gandrīz izbalējušas acis, bet apbrīnojamā kārtā nevienas grumbiņas sejā, kaut gan vīram jau bija pāri 80. Šodien piedāvāju stāstu par citu pagrīdnieku - Jāni Grīsli no Stirnienes, kas 17 gadus slēpās akā, pēc tam vēl 12 gadus pavadīja izsūtījumā Mordovijā, bet saglabāja veselīgu humoru līdz pat sirmam vecumam. Šis ir stirnienietes Ievas stāsts. Savukārt Rozīte no Preiļu novada Pelēčiem, kas ilgus gadus dzīvo Latgalē, bet cēlusies no 19. gadsimta beigu pārceļotājiem uz Sibīriju, pagājušā gadsimta 60-tajos gados atgriezās, apprecējās, iedzīvojās Latgalē, dziedās "Piedod mums, Dievmāte, piedod.""

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!