Novembrī Latvijas Radio 2 raidījumā "Ceļojums" - folkloristes Janīnas Kursītes veidots segments "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu.
J.Kursīte ir daudz ceļojusi gan Latvijā, gan ārpus tās. Raidījumā viņa atklās savu sastapto cilvēku – ārstu, laucinieku un ne tikai – piedzīvojumiem, negadījumiem un dzīves anekdotēm, ko laika gaitā fiksējusi audio ierakstos.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Anatolija stāsts ir par Otrā Pasaules kara bēgļiem Aknīstē, kuri ieradās no Kaļiņinas, tagadējā Tveras apgabala. Atgādināšu, ka toreizējo Kaļiņinas, tāpat kā Novgoradas un Pleskavas apgabalu, bija okupējuši vācieši un civilajiem radās iespēja glābties bēgot rietumu virzienā. Latvijā atkļuva samērā daudzi 19. gadsimta beigās uz Baltkrieviju vai Krieviju izceļojušie latvieši vai viņu pēcteči. Konkrētajā gadījumā stāsts ir par krievu bēgļiem. Bēgļi visos virzienos patiešām bija likteņa varai pakļauti pauninieki."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!