Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Anatolija stāsts ir par Otrā Pasaules kara bēgļiem Aknīstē, kuri ieradās no Kaļiņinas, tagadējā Tveras apgabala. Atgādināšu, ka toreizējo Kaļiņinas, tāpat kā Novgoradas un Pleskavas apgabalu, bija okupējuši vācieši un civilajiem radās iespēja glābties bēgot rietumu virzienā. Latvijā atkļuva samērā daudzi 19. gadsimta beigās uz Baltkrieviju vai Krieviju izceļojušie latvieši vai viņu pēcteči. Konkrētajā gadījumā stāsts ir par krievu bēgļiem. Bēgļi visos virzienos patiešām bija likteņa varai pakļauti pauninieki."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!