Novembrī Latvijas Radio 2 raidījumā "Ceļojums" - folkloristes Janīnas Kursītes veidots segments "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu.
J.Kursīte ir daudz ceļojusi gan Latvijā, gan ārpus tās. Raidījumā viņa atklās savu sastapto cilvēku – ārstu, laucinieku un ne tikai – piedzīvojumiem, negadījumiem un dzīves anekdotēm, ko laika gaitā fiksējusi audio ierakstos.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Pirms gaismas ir vislielākā tumsa. Pirms svētkiem jāatceras ne tikai mūsu vēstures gaišās, bet arī traģiskās lappuses. Viena no tādām ir 1941. gada deportācijas, kas skāra ne tikai pieaugušos, bet arī bērnus. Viena no izsūtītajām bija 1939. gadā dzimusī Vaira. Tēvs, kā to padomju vara piekopa, tika uzreiz nošķirts no ģimenes. Māte izsūtījumā, Krasnojarskas apgabalā, nomira. Palika divgadīgā Vaira un viņas 10 gadīgais brālis Edgars. Viņi izdzīvoja pateicoties laimīgam gadījumam. Viena enerģiska sieva, Rīgas valsts speciālā bērnunama audzinātāja Anna Lūse (partijniece kopš 1905. gad), arheologi - Vladislavs Urtāns, Ādolfs Stubavs, arī Vairas stāstā minētā Uztāle un vēl citi, devās uz Krasnojarskas un Tomskas apgabalu. Bruņojušies ar LPSR izglītības ministrijas izdotiem papīriem un lielu uzstājību panāca, ka no specnomitinājuma vietām tika savākti Latvijas bāreņi. Vairas stāsts lai ir piemiņa tiem, kas palika Sibīrijā un tiem, kuriem necilvēcīgajos apstākļos izdevās palikt dzīviem."

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!